DANE KONTAKTOWE

JURECZKO Usługi Projektowo – Budowlane
mgr inż. Grzegorz Jureczko

Zawada, ul. Sobieskiego 83
42-270 Kłomnice

tel. kom.: 604 34 62 73
GG: 13429031
e-mail: grzegorz@jureczko.com.pl
www.jureczko.com.pl

OFERTA

PROJEKTOWANIE

NADZORY

USŁUGI

KNOW-HOW

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Wykształcenie wyższe: mgr inż. budownictwa.

Uprawnienia budowlane nr ewid. SLK/0244/OWOK/03 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przy obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Uprawnienia budowlane nr ewid. SLK/0244/ZOOA/03 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej wykonałem:

Projekty architektoniczne:

O zróżnicowanej formie, funkcji, bryle, kubaturze i przeznaczeniu.

Nadzory budowlane – inspektor nadzoru / kierownik budowy:

O zróżnicowanej formie, funkcji, bryle, kubaturze i przeznaczeniu

OBECNE REALIZACJE

Projekty architektoniczne – projektant/architekt:

Nadzory budowlane – koordynator budowy / inspektor nadzoru / kierownik budowy:

CENNIK

Swoją pracę oferuję wykonać za kwotę ustaloną po przeprowadzeniu negocjacji w stosunku do wielkości i złożoności inwestycji, okresu realizacji, ilości podwykonawców, kooperantów itp.